Lewkonia

Wymagania

Lewkonia korzystnie reaguje na dużą intensywność światła i dobre wietrzenie szklarni. Temperatura podczas uprawy nie powinna nigdy przekraczać 18°C, a w okresie inicjowania pąków kwiatowych należy ją obniżyć nawet do 10?12°C. Podłoże dla lewkonii powinno być próchniczne i zasobne w składniki pokarmowe, dostatecznie wilgotne i ciepłe. Roślin nie wolno sadzić do ziemi świeżo nawożonej obornikiem, natomiast bardzo korzystnie reagują one na zasilanie w czasie wegetacji rozcieńczoną gnojowicą.

Lewkonia
Lewkonia

Sadzenie i pielęgnowanie

Wysadzanie roślin na miejsce stałe następuje w marcu, a ogrzewanie uzależnia się od pogody w tym czasie. Szczególnie dobre rezultaty uzyskuje się uprawiając odmiany lewkonii z grupy Drezdeńskiej. Rośliny sadzi się na zagony ziemne lub parapety w rozstawie 10X10 cm (słabiej rosnące odmiany z grupy Excelsior) lub 15X15 cm (silniej rosnące odmiany z grupy Drezdeńskiej). W najwcześniejszych terminach, ze względu na gorsze warunki świetlne, nie należy nadmiernie zagęszczać roślin, 80 szt./m2 jest wówczas górną granicą. Później można sadzić maksymalnie do 100 szt./m2. Posadzone rośliny trzeba starannie i obficie podlać, a w razie dalszej uprawy podlewać rzadko, ale zawsze tak, aby całe podłoże szczególnie na parapetach postało dobrze nawilgocone. Podlewać należy w dni pogodne, nie mocząc przy tym liści. Warunkiem zainicjowania pąków kwiatowych u lewkonii jest odpowiednio niska temperatura, dlatego też od stadium 8?10 par liści, co najmniej przez 3 tygodnie, a jeszcze lepiej aż do ukazania się pąków kwiatowych, należy utrzymywać temperaturę w granicach od 1 0 do 1 2°C i nie więcej jak 15°C. Roślinom trzeba w tym czasie zapewnić maksymalnie dużo światła i poprzez staranne wietrzenie szklarni utrzymywać właściwie niską temperaturę.

Zbiór kwiatów

Rośliny lewkonii wyrywa się z korzeniami, gdy większość kwiatów w kwiatostanie jest rozwinięta, ponieważ pąki nie rozwijają się w wazonie. Wyrywanie roślin z korzeniami pozwala na zwiększenie ich trwałości, a przywiędnięte w czasie transportu rośliny szybko odzyskują turqor po wstawieniu do wody.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *