Szlumbergera, kaktus bożonarodzeniowy, zygokaktus, grudnik

Wyróżniamy wiele mieszańców tego gatunku, które kwitną w okresie trwania krótkich dni zimowych. Dlatego też często kaktusy te nazywamy grudnikiem lub kaktusem bożonarodzeniowym. Rośliny mateczne pochodzą z tropikalnych lasów Brazylii. Pąki kwiatowe kaktusa bożonarodzeniowego tworzą się na wierzchołkach członów (segmentów) podobnych do liści, w zasadzie tylko pod warunkiem, że roślina przeszła okres spoczynku, podczas którego młode człony mogły dostatecznie wyrosnąć.

Szlumbergera
Szlumbergera

Sposób pielęgnacji szlumbergery:

  • Luty-marzec: okres spoczynku – po przekwitnieniu, na początku lutego, roślina wymaga spoczynku; temperatura pomieszczenia powinna wówczas wynosić 10-15°C, a podlewanie należy przeprowadzać bardzo oszczędnie.
  • Kwiecień-czerwiec: okres wzrostu – w połowie marca roślinę przesadzamy, a od początku kwietnia stopniowo zaczynamy podlewać bardziej obficie. Gdy zauważymy, ze rozpoczyna się okres wzrostu zaczynamy zasilać dowolną pożywką w płynie dla roślin doniczkowych.
  • Lipiec-sierpień: okres spoczynku – w tym okresie ponownie następuje okres spoczynku, w czasie którego zawiązują się pąki kwiatowe. Podlewamy wówczas oszczędnie i nie zasilamy.
  • Wrzesień: wznowienie wzrostu – od września podlewamy stopniowo coraz obficiej i zasilamy co 14 dni. Do momentu zakwitnienia roślinę zraszamy. Doniczki z roślinami szlumbergery mogą w ciągu całego roku znajdować się w tym samym miejscu, tylko latem trzeba je osłaniać przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Po zawiązaniu się pąków kwiatowych nie można roślin przestawiać, gdyż może to spowodować zrzucenie pąków.


Pielęgnacja i uprawa

Podłoże i przesadzanie

Mieszańce szlumbergery lubią podłoże piaszczyste, próchniczne, o odczynie kwaśnym (pH 5-6). Mniejsze rośliny przesadzamy co roku, większe co dwa-trzy lata, najlepiej w połowie marca.

Światło i temperatura

Rośliny wymagają temperatury 10-15°C. Lubią miejsca jasne, jednak nie bezpośrednio nasłonecznione.

Podlewanie i nawożenie

Do podlewania używamy wyłącznie wody miękkiej. Podlewamy tylko w określonych okresach, uważając jednak, aby nie dopuścić do przywlędnięcia segmentów (członów). Nadmiar wilgoci w okresie spoczynku może doprowadzić do gnicia i śmierci rośliny.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *