Tag Archive: wiosenny

Ziarnopłon wiosenny

Inne nazwy: pszonka, jaskier wiosenny Ziarnopłon wiosenny jest gatunkiem rośliny wieloletniej z rodziny jaskrowatych. Występuje w niemal całej Europie, Azji Zachodniej, w rejonie Kaukazu i Syberii Zachodniej, a także w Afryce Północnej. W Polsce jest gatunkiem pospolitym na terenie całego kraju. Jako gatunek inwazyjny rośnie w Ameryce Północnej….
Read more

Starzec wiosenny

Starzec wiosenny to gatunek rośliny z rodziny astrowatych. Pochodzi z Azji i południowo-wschodniej Europy. Do Polski został przypadkowo zawleczony w wieku XVIII-XIX. Obecnie występuje w całej Polsce. Dla gatunków rodzimych stanowi niewielkie zagrożenie, jednak na obszarach chronionych powinien być zwalczany. Na niżu jest…
Read more

Szafran wiosenny

Inna nazwa: krokus wiosenny Szafran wiosenny to gatunek bulwiastej byliny należącej do rodziny kosaćcowatych. Występuje w naturze w Europie Środkowej (przez Polskę i Niemcy biegnie północna granica zasięgu), na wschodzie sięga Ukrainy, na południu Bałkanów i Włoch, na zachodzie Hiszpanii i Francji. Poza…
Read more