Archiwa tagu: Rozmnażanie kwiatów

Rozmnażanie kwiatów letnich

Kwiaty letnie rozmnaża się generatywnie, a więc z nasion. Są jednak gatunki – przeznaczone przede wszystkim do ozdobnych nasadzeń dywanowych, które można rozmnażać z sadzonek zielnych. Obecnie istnieją na tyle ulepszone odmiany, że potomstwo otrzymane z nasion zachowuje cechy rodziców i jest wyrównane. Nasiona kwiatów letnich można kupić w specjalnych sklepach nasiennych; są one stosunkowo tanie. Wygodniej jest więc skorzystać z tej oferty niż pozyskiwać własny materiał siewny. Nie zawsze bowiem otrzymamy jednakowe i wyrównane potomstwo, co spowodowane jest tym, że niektóre gatunki są samopylne, inne zaś obcopylne, jedne się łatwo krzyżują, a inne nie. Uprawę na nasiona pozostawmy więc specjalistom, którzy potrafią zapewnić roślinom jak najlepsze warunki glebowo-klimatyczne, odpowiednią agrotechnikę, izolację przestrzenną oraz technologię zbioru i obróbki materiału nasiennego. Uprawy nasienne można prowadzić tylko w niektórych rejonach. Wymagają one bowiem stanowisk osłoniętych od wiatru, jednak nie w za- stoiskach mrozowych. Klimat musi być ciepły i suchy z niską średnią ilością opadów. Na terenach o ostrzejszym klimacie i z dużą ilością opadów nasiona wykształcają się bardzo słabe lub nie tworzą się w ogóle. Aby rośliny wydały nasiona, konieczne jest zapylenie, tzn. pyłek musi dostać się na znamię słupka. Niektóre gatunki zapylają się własnym pyłkiem – czyli są samopylne, inne są zapylane pyłkiem drugiej rośliny – są więc obcopylne. Większość kwiatów jednorocznych i dwuletnich jest w zasadzie obcopylna. Praktycznie całkowicie samopylne są tylko lewkonie, groszek, floksy jednoroczne, pełno kwiatowe aksamitki i większość pełnokwiatowych odmian gatunków z rodziny Asteraceae. Dla producentów nasion posiadanie takiej wiedzy oznacza, że należy odizolować uprawiane rośliny od spokrewnionych gatunków i odmian. W przeciwnym razie trudno jest osiągnąć czystość odmianową. Najprostszym rodzajem izolacji jest izolacja przestrzenna, gdzie odległość można ustalić indywidualnie dla każdego gatunku. Przed niepożądanym zapyleniem chroni również osłonięcie poszczególnych roślin lub kwiatów muślinem bądź torebką papierową. W sklepach coraz częściej spotykamy się z odmianami kwiatów, które oznaczone są jako heterozyjne lub inaczej F1. Odmiany takie odznaczają się lepszymi właściwościami, mają wyrównany wzrost, wielkość i barwę kwiatów, są bardziej odporne na choroby. Materiał siewny odmian F1 trzeba co roku odtwarzać poprzez skrzyżowanie dwóch odmian rodzicielskich, w przeciwnym razie w następnym pokoleniu następuje rozszczepienie cech. Produkcja nasion chroniona jest prawem autorskim i licencjami. Nabywca otrzymuje informacje odnośnie właściwości mieszańców F1 i gwarancję, która dotyczy jednolitości, jednoczesnego zawiązywania się kwiatów, a także wydajności z jednostki materiału siewnego, szybkości kiełkowania, żywotności i odpowiedniej barwy kwiatów. Najlepiej opracowane są metody uzyskiwania odmian heterozyjnych w przypadku rodzajów begonia (Begonia), lwia paszcza (Antirrhinum), petunia (Petunia), stokrotka (Bellis), aksamitka (Tagetes), cynia (Zinnia) i innych.