Tag Archive: malina

Malina właściwa

Malina właściwa to gatunek rośliny wieloletniej z rodziny różowatych. W stanie dzikim występuje na znacznej części Azji oraz w niemal całej Europie, oprócz Portugalii i Islandii. W Polsce jest pospolity na całym obszarze. Jest uprawiany w wielu regionach świata. Krzew, nanonofanerofit. Rośnie lasach, zaroślach, ziołoroślach, na zrębach, na…
Read more

Malina kamionka

Malina kamionka to gatunek rośliny z rodziny różowatych. Występuje w stanie dzikim w Europie, na Kaukazie, w Mongolii i Chinach. Jest to bylina. Siedlisko: zarośla, młodniki oraz lasy mieszane i liściaste ; rzadziej w sztucznych drzewostanach szpilkowych. Chętnie na miejscach skalistych, zwłaszcza w górach, gdzie malinę kamionkę…
Read more