Archiwa tagu: lilia Inków

Alstremeria – lilia Inków

Wymagania

Alstremeria ma duże wymagania co do światła. Stwierdzono, że przedłużenie dnia podczas zimy przyspiesza kwitnienie i zwiększa liczbę kwiatostanów. Jednak zbyt długi dzień powoduje wyrastanie krótkich pędów, a także zmniejszenie zarówno ilości kwiatostanów, jak i liczby kwiatów w kwiatostanie. Optymalna długość dnia dla poszczególnych odmian jest różna. Optymalna temperatura dla alstremerii zależy od stadium rozwojowego. Po posadzeniu roślin, aż do chwili ukorzenienia utrzymuje się temperaturę 16°C, a następnie obniża się ją do 12°C, a nawet do 10°C w grudniu. W styczniu podnosi się ją o 2°C, a od lutego do maja utrzymuje na poziomie 14?16°C. Taka temperatura jest najkorzystniejsza dla kwitnienia; wyższa przyspiesza rozwój kwiatostanów, ale pogarsza ich jakość. Wyższa temperatura jest również przyczyną bujnego wzrostu, przy czym rośliny tworzą dużo pędów płonnych. W uprawie alstremerii temperatura nie powinna przekraczać 20°C, z tego powodu szczególnie nadają się dla niej chłodne rejony nadmorskie. Rośliny podczas intensywnego wzrostu wymagają obfitego podlewania i wysokiej, wynoszącej 80?85% wilgotności powietrza.

Alstremeria
Alstremeria

Rozmnażanie

Odmiany alstremerii mnoży się wyłącznie wegetatywnie przez podział karp. Dzielenie wykonuje się najczęściej w sierpniu, chociaż można również w lutym. Rośliny mateczne ostrożnie wyjmuje się z podłoża, usuwa ziemię i karpy tnie ostrym nożem tak, aby każda część miała przynajmniej jedno oczko (pąk). Następnie sadzi się je do doniczek w substrat torfowy, tj. torf wysoki zwapnowany do pH 6,0 i wzbogacony mieszanką wieloskładnikową w ilości 0,5 g/l.
Pielęgnacja sadzonek polega na utrzymywaniu w szklarni temperatury 16?18°C i częstym zraszaniu roślin. W takich warunkach ukorzenianie trwa 2?3 tygodnie. Po jego zakończeniu temperaturę obniża się do 14?16°C. Jesienią są gotowe do sadzenia na miejsce stałe.


Podłoże i sadzenie

Alstremeria wymaga przepuszczalnych podłoży o dużej zawartości próchnicy. Zbyt wilgotne ziemie są przyczyną zagniwania korzeni, stąd przy wysokim poziomie wody gruntowej konieczne jest dobre zdrenowanie. Zawartość próchnicy można zwiększyć stosując w nawożeniu podstawowym dobrze rozłożony obornik. Przykładem odpowiedniego podłoża jest torf zmieszany z ziemią kompostową z dodatkiem obornika. Optymalne pH podłoża wynosi 5,5?6,5, a 1 litr ziemi powinien zawierać: 1 20?1 50 mg N, 1 50?200 mg P, 300?350 mg K, 500?1000 mg Ca i 50?60 mg Mg.
Alstremerię uprawia się przede wszystkim na zagonach, rzadziej w pojemnikach. Na zagony szerokości 1 m, o miąższości warstwy podłoża wynoszącej 50 cm, sadzi się rośliny w rozstawie 50X40 cm lub 50X60 cm, w zależności od siły wzrostu odmiany. Do odmian silnie rosnących należą np.: 'Red Surprise” i 'Regina’. W przypadku uprawy alstremerii w pojemnikach wybiera się naczynia wysokie, o dużej pojemności i dobrym odpływie wody. Mogą to być np. wiadra o pojemności 12 l lub duże skrzynki plastykowe używane w obrocie warzywami. Do wiader sadzi się po jednej roślinie, a do skrzynek po dwie. W kontenerach alstremerię uprawia się 1 rok.
Rośliny na miejsce stałe sadzi się jesienią, tj. od września do października, przy czym odmiany silnie rosnące można sadzić jeszcze do połowy listopada.

Zbiór kwiatów

Pędy kwiatostanowe wyrywa się w momencie wybarwienia się pierwszych kwiatów. Jedynie u odmian 'Regina’ i 'Harmony’ zaleca się wycinanie pędów. Alstromeria kwitnie przez 2 miesiące, dwukrotnie w ciągu roku; wiosną w kwietniu-czerwcu, a jesienią we wrześniu-listopadzie. Z m2 zbiera się 150?250 kwiatostanów. Po zbiorze alstremerię sortuje się na trzy wybory w zależności od budowy kwiatostanu, długości i sztywności pędu. Do wyboru I zalicza się kwiatostany mające co najmniej 4 rozgałęzienia i 12 kwiatów lub pąków. Długość pędu powinna wynosić 60 cm. W II wyborze znajdują się te alstremerie, które mają 3 rozgałęzienia i 9 kwiatów oraz pędy długości co najmniej 50 cm. Do III wyboru zalicza się kwiatostany o 2 rozgałęzieniach i 6 kwiatach, osadzone na pędach długości 40 cm. W przypadku wyboru I odchylenie pędu od pionu może wynosić do 15 cm, a w wyborze II ? do 20 cm. Kwiatostany alstromerii można przez tydzień przechowywać wstawione do wody, w jasnym pomieszczeniu o temperaturze 1°C. Duże kłopoty podczas sortowania i pakowania alstremerii sprawiają kruche liście, które bardzo łatwo się łamią, obniżając wartość dekoracyjną kwiatów. Dlatego też przed sprzedażą dolne części pędów pozbawia się liści.