Tag Archive: kosaciec niski kwiaty

Kosaciec niski

Kosaciec niski jest gatunkiem rośliny z rodzaju kosaćcowatych. Pochodzi z Azji (występuje na Kaukazie) i środkowej, wschodniej i południowo-wschodniej Europy. Rozprzestrzenił się w Ameryce Północnej. W Polsce nie występuje dziko, jest uprawiany jako roślina ozdobna. Pochodzi od niego kilka mieszańców, uprawianych jako rośliny ozdobne. Kosaciec…
Read more