Tag Archive: kosaciec

Kosaciec niski

Kosaciec niski jest gatunkiem rośliny z rodzaju kosaćcowatych. Pochodzi z Azji (występuje na Kaukazie) i środkowej, wschodniej i południowo-wschodniej Europy. Rozprzestrzenił się w Ameryce Północnej. W Polsce nie występuje dziko, jest uprawiany jako roślina ozdobna. Pochodzi od niego kilka mieszańców, uprawianych jako rośliny ozdobne. Kosaciec…
Read more

Kosaciec syberyjski

Jest to gatunek roślin cebulowych i kłączowych należący do rodziny kosaćcowatych. Rośnie w środkowej Europie, na wschodzie częstszy. W Polsce rozproszony na obszarach nizinnych. Roślina objęta w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. Roślina umieszczona na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski (2006) pośród gatunków narażonych na…
Read more