Archiwa tagu: kosaciec

Kosaciec niski

Kosaciec niski jest gatunkiem rośliny z rodzaju kosaćcowatych.

Pochodzi z Azji (występuje na Kaukazie) i środkowej, wschodniej i południowo-wschodniej Europy.

Rozprzestrzenił się w Ameryce Północnej.

W Polsce nie występuje dziko, jest uprawiany jako roślina ozdobna.

Pochodzi od niego kilka mieszańców, uprawianych jako rośliny ozdobne.

Kosaciec niski jest byliną.

Liczba chromosomów 2n = 32.

Uprawa

Kosaciec niski wymaga słonecznego stanowiska.

Nie ma specjalnych wymagań co do gleby.

Nie należy go sadzić na glebach świeżo nawożonych obornikiem.

Roślina ta rozmnaża się łatwo poprzez podział kłączy wczesną wiosna lub w drugiej połowie lata.

Łodyga

Łodyga tej rośliny jest pojedyncza, wzniesiona, gruba, naga i bardzo krótka.

Cała roślina ma wysokość (wraz z kwiatem) 10-15 cm.

Pod ziemią grube i mięsiste kłącze.

Liście

Liście są szablaste, o długości 5-15 cm i szerokości 1-3 cm.

Kwiaty

Kwiaty tej rośliny są o barwie fioletowej, niebieskiej lub białej i długości do 15 cm.

U kultywarów występują też kwiaty w kolorze żółtym, purpurowym.

Zazwyczaj występuje tylko jeden duży kwiat na szczycie łodygi.

Zewnętrzne listki okwiatu są odgięte, wewnętrzne wzniesione.

Znamiona słupka, szerokie, liściowate.

Kosaciec niski kwitnie od kwietnia do maja.

Zastosowanie

Roślina ozdobna

Kosaciec niski nadaje się na rabaty kwiatowe, do ogródków skalnych i na kwiat cięty.

Kosaciec niski

Kosaciec niski

Kosaciec syberyjski

Jest to gatunek roślin cebulowych i kłączowych należący do rodziny kosaćcowatych. Rośnie w środkowej Europie, na wschodzie częstszy. W Polsce rozproszony na obszarach nizinnych.

Roślina objęta w Polsce ścisłą ochroną gatunkową.

Roślina umieszczona na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski (2006) pośród gatunków narażonych na wyginięcie (kategoria zagrożenia V).

Kosaciec syberyjski występuje na torfowiskach niskich m.in. na wilgotnych łąkach trzęślicowych, niekiedy na ich obrzeżach np. w ziołoroślach czy nawet w mokrej psiarze.

Niewielkie kępy z osobnikami kosaćca można spotkać też w rowach melioracyjnych oraz w pobliżu zbiorowisk roślinnych: rokicin z wierzbą rokitą oraz łozowisk z wierzbą szarą na łąkach. Podłożem są żyzne gleby bagienne zawierające wapń, wyłącznie w nieuprawianych siedliskach. W górzystych terenach tylko w dolinach.

Kwiaty

Przeważnie występują po dwa, niekiedy po 3-4 na jednym pędzie. Działki okwiatu o szerszej nasadzie. Biało-niebieskie, żyłkowane zwężają się nagle bez strefy przejściowej w żyłkowany „paznokieć”. Ciekawostką są spotykane w tych samych miejscach co roku białe – albinotyczne formy kwiatostanów na terenie Obszaru Natura 2000 Uroczysko Pięty.

Łodyga

Pusta, wzniesiona, do 80 cm wysokości. Wyższa od 2-6 równowąskich liści.
Kosaciec syberyjski

Kosaciec syberyjski

Irys (inaczej: kosaciec)

Wymagania

Kosaćce holenderskie nie reagują wyraźnie na długość dnia, natomiast ich wymagania co do intensywności światła są bardzo wysokie. Szklarni przeznaczonych do uprawy przyspieszonej nawet w dni słoneczne nie cieniuje się, a w celu obniżenia temperatury tylko intensywniej wietrzy. W naszych warunkach klimatycznych przyspieszanie w miesiącach zimowych ? od grudnia do lutego jest ryzykowne. Wskutek długiego okresu o niskiej intensywności światła wiele roślin nie zakwita w ogóle lub tworzy pąki, które jeszcze przed rozwinięciem się zasychają. Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy temperatura w szklarni jest zbyt wysoka. W zależności od odmiany i okresu przyspieszania powinna ona wynosić 13?15°C i dopiero w czasie rozwijania się pąków kwiatowych może być wyższa o 2?3°C. Wymagania kosaćców co do wody są niewielkie, ale sadzenie cebul w zbyt suche podłoże może spowodować gorsze ich ukorzenienie i w następstwie znaczne opóźnienie kwitnienia. Podczas całego okresu przyspieszania rośliny podlewa się regularnie, ale bardzo umiarkowanie. Wilgotność względna powietrza powinna wynosić 70?80%. Obniża się ją tylko w miesiącach zimowych, gdy temperaturę podłoża i powietrza utrzymuje się na najniższym poziomie, tzn. 13?15°C.

Irys
Irys

Rozmnażanie

Kosaćce cebulowe rozmnaża się tylko wegetatywnie. Cebula mateczna ginie podczas wegetacji tworząc kilka cebul potomnych. W naszych warunkach klimatycznych reprodukcja tych roślin jest bardzo trudna i dlatego producenci zaopatrują się na ogół bezpośrednio w firmach holenderskich. W celu uzyskania we własnym zakresie materiału sadzeniowego do przyspieszania, po zbiorze kwiatów należy rośliny zasuszyć i oczyszczone cebule potomne przechować do jesieni. Optymalny termin sadzenia przypada w pierwszej połowie października. Zagony muszą być bardzo starannie przygotowane, a na zimę rośliny wymagają przykrycia. Ze względu na zjawisko tzw. drobnienia cebul uzyskiwane rezultaty są niezadowalające, gdyż konieczna jest po zbiorze selekcja cebul w zależności od kształtu i wielkości, a także przechowywanie ich podczas spoczynku w odpowiednich temperaturach.


Podłoże i nawożenie

Kosaćce cebulowe dobrze rosną w podłożu starannie uprawionym, przepuszczalnym, próchnicznym i raczej ubogim w składniki pokarmowe. Ze względu na dużą wrażliwość na zasolenie należy unikać sadzenia cebul na zagonach po goździkach, złocieniach, pomidorach i innych roślinach obficie nawożonych. Jeżeli taka kolejność upraw jest jednak konieczna, podłoże należy dokładnie przemyć, aby wypłukać nadmiar związków chemicznych. Można też dodać torfu wysokiego, który jednocześnie zwiększa pojemność wodną podłoża. Glebę jałową, przygotowuje się na kilka miesięcy przed sadzeniem cebul dodając starego, dobrze rozłożonego obornika lub kompostu po uprawie pieczarek w ilości 2 m3/100 m2. Nie zaleca się natomiast nawożenia mineralnego. Jedynie w przypadku stwierdzenia dużego niedoboru azotu można zastosować pogłównie w 3?4 tygodnie od rozpoczęcia uprawy saletrę wapniową (2 kg/100 m2) lub saletrzak (1 kg/100 m2). Bezpośrednio po wysianiu nawozu należy rośliny obficie podlać. Odczyn podłoża powinien być lekko kwaśny lub obojętny, pH 6,5?7,2.

Zbiór kwiatów

Do zbioru kwiatów odmian wczesnych przystępuje się już po upływie 9?10 tygodni od posadzenia. Odmiany późne natomiast zakwitają po 13?14 tygodniach uprawy. W miesiącach zimowych, gdy intensywność światła jest mała, zamknięte pąki większości odmian kosaćców holenderskich nie rozwijają się po ścięciu. Do zbioru nadają się więc tylko otwierające się pąki lub całkowicie rozwinięte kwiaty. Aby pędy były jak najdłuższe, ścina się je tuż nad ziemią lub wyjmuje całe rośliny z podłoża, a po usunięciu cebul i liści odcina się również wyetiolowaną (białą) część nasady pędu, która słabo przewodzi wodę. Celowe jest też nacięcie dolnej części łodygi dla lepszego pobierania wody.