Tag Archive: jeżyna popielica

Jeżyna popielica

Inne nazwy: popielica, jeżyna sinojagodowa Jeżyna popielica to gatunek rośliny z rodziny różowatych. Występuje w strefie klimatu umiarkowanego w Euroazji. W Polsce jest pospolity. Nanofanerofit. Siedlisko: lasy aluwialne, zwłaszcza łęgi wierzbowe, wierzbowo-topolowe i w zbiorowiskach dla nich zastępczych, zarośla i przydroża, zwłaszcza w miejscach bogatych w związki azotu,…
Read more