Tag Archive: jeżyna

Jeżyna popielica

Inne nazwy: popielica, jeżyna sinojagodowa Jeżyna popielica to gatunek rośliny z rodziny różowatych. Występuje w strefie klimatu umiarkowanego w Euroazji. W Polsce jest pospolity. Nanofanerofit. Siedlisko: lasy aluwialne, zwłaszcza łęgi wierzbowe, wierzbowo-topolowe i w zbiorowiskach dla nich zastępczych, zarośla i przydroża, zwłaszcza w miejscach bogatych w związki azotu,…
Read more

Jeżyna pachnąca

Jeżyna pachnąca to gatunek krzewu z rodziny różowatych występujący we wschodniej części Ameryki Północnej. Gdzie indziej w uprawie, także w Polsce. Pokrój Dorasta do 3 metrów wysokości. Kwiaty Kwiaty duże, do 5 cm średnicy, pachnące, zebrane w szczytowe baldachogrona. Pędy Ma pędy bezkolcowe o…
Read more