Tag Archive: goryczka wąskolistna kłącze

Goryczka wąskolistna

Goryczka wąskolistna jest gatunkiem rośliny z rodziny goryczkowatych. Występuje w niemal całej Europie oraz na Kaukazie i części Syberii. W Polsce rozproszony na całym niżu, szczególnie w południowo-zachodniej i wschodniej części. Najliczniej występuje na przedpolu Karpat (Wyżyna Śląska i południowo-wschodnia część Kotliny Sandomierskiej). Na Słowacji występuje u…
Read more