Tag Archive: goryczka

Goryczka krótkołodygowa

Inna nazwa: goryczka Klusjusza Goryczka krótkołodygowa jest gatunkiem rośliny z rodziny goryczkowatych. To środkowo- i południowoeuropejska roślina górska. W Polsce występuje wyłącznie w Tatrach, gdzie jest dość pospolita (występuje od regla dolnego po piętro halne, na wysokościach 935-2000 m n.p.m.). Rośnie w górach, wyłącznie na podłożu wapiennym, na…
Read more

Goryczka wąskolistna

Goryczka wąskolistna jest gatunkiem rośliny z rodziny goryczkowatych. Występuje w niemal całej Europie oraz na Kaukazie i części Syberii. W Polsce rozproszony na całym niżu, szczególnie w południowo-zachodniej i wschodniej części. Najliczniej występuje na przedpolu Karpat (Wyżyna Śląska i południowo-wschodnia część Kotliny Sandomierskiej). Na Słowacji występuje u…
Read more

Goryczka trojeściowa

Goryczka trojeściowa to gatunek rośliny należący do rodziny goryczkowatych. Jeden z największych gatunków krajowych goryczek. Rośnie w górach południowej i środkowej Europy, oraz na Kaukazie. W Polsce jest pospolity w całym paśmie Karpat oraz w Karkonoszach. Spotkać go też można w Górach Świętokrzyskich i w okolicach Ojcowa,…
Read more