Tag Archive: dąbrówka

Dąbrówka piramidalna

Dąbrówka piramidalna jest gatunkiem rośliny z rodziny jasnotowatych. W Polsce występuje niezbyt pospolicie, głównie na północy. Gatunek umieszczony został na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski (2006) i na obszarze Polski uznany za narażony (kategoria zagrożenia V). Jest to bylina i hemikryptofit. Kwitnie od czerwca do lipca. Porasta…
Read more

Dąbrówka rozłogowa

Dąbrówka rozłogowa jest  gatunkiem rośliny należącym do rodziny jasnotowatych. Występuje w stanie dzikim na terenie północnej Afryki, Azji i Europy, w tym całej Polski. Jest u nas rośliną pospolitą. Bylina, hemikryptofit. Kwitnie od maja do sierpnia. Nasiona roznoszone są przez mrówki (myrmekochoria). Roślina miododajna, duży, złocistego koloru miodnik znajduje się przy nasadzie zalążni. Preferuje stanowiska…
Read more