Tag Archive: choroby wśród roślin letnich

Choroby kwiatów letnich

Choroby roślin mogą być pochodzenia niepasożytniczego – choroby fizjologiczne – lub pochodzenia pasożytniczego – choroby wirusowe, bakteryjne i grzybowe. Choroby fizjologiczne Najczęściej spowodowane są przez nieożywione (abiotyczne) czynniki przyrody, które negatywnie wpływają na procesy życiowe rośliny. Może to być nadmiar…
Read more