Rośliny trujące

Skrzyp bagienny

Skrzyp bagienny jest  gatunkiem rośliny bagiennej z rodziny skrzypowatych. Występujący w strefie umiarkowanej na półkuli północnej. W Polsce jest dość pospolitym gatunkiem rodzimym. Rośnie na terenach bagiennych. Tworzy gęste kobierce nad brzegami wód stojących na głębokości kilkudziesięciu cm do 1,5 m. Skrzyp bagienny jest byliną,…
Read more

Rutwica lekarska

Rutwica lekarska jest gatunkiem rośliny z rodziny bobowatych. Pochodzi z Afryki Północnej (Algeria, Maroko), Pakistanu w Azji oraz wschodniej, południowej i środkowej Europy. Rozprzestrzenia się także w innych regionach. W Polsce występuje rzadko, tylko w południowej części kraju jako gatunek zawleczony, kenofit i efemerofit. Rośnie na…
Read more

Rutewka żółta

Rutewka żółta jest gatunkiem rośliny wieloletniej z rodziny jaskrowatych. Występuje w stanie dzikim w Azji, Europie i Afryce Północnej. W Polsce dość pospolita na całym obszarze, na rozproszonych stanowiskach. Rośnie na torfowiskach, wilgotnych łąkach i brzegach wód. Rutewka żółta jest byliną i hemikryptofitem. Liczba chromosomów 2n = 84. Jest rośliną trującą….
Read more

Rzepień kolczasty

Inna nazwa: rzepień ciernisty Rzepień kolczasty jest  gatunkiem rośliny z rodziny astrowatych. Pochodzi z Ameryki Południowej, ale został zadomowiony na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. W polskiej florze jest antropofitem zadomowionym zwłaszcza w południowo-wschodniej części kraju. Występuje na przydrożach i rumowiskach. Jest rośliną jednoroczną. Kwitnie w miesiącach lipiec-wrzesień….
Read more

Ziarnopłon wiosenny

Inne nazwy: pszonka, jaskier wiosenny Ziarnopłon wiosenny jest gatunkiem rośliny wieloletniej z rodziny jaskrowatych. Występuje w niemal całej Europie, Azji Zachodniej, w rejonie Kaukazu i Syberii Zachodniej, a także w Afryce Północnej. W Polsce jest gatunkiem pospolitym na terenie całego kraju. Jako gatunek inwazyjny rośnie w Ameryce Północnej….
Read more

Miłek szkarłatny

Miłek szkarłatny jest gatunkiem rośliny z rodziny jaskrowatych. Pochodzi z obszaru śródziemnomorskiego i południowo-zachodniej Azji. W Polsce jest archeofitem i rzadkim chwastem zbóż i roślin okopowych. Rośnie głównie na polach uprawnych jako chwast segetalny, szczególnie na glebach zasobnych w węglan wapnia. Jest rośliną jednoroczną. Kwitnie od maja do sierpnia. To roślina samopylna lub zapylana przez błonkówki….
Read more