Rośliny trujące

Jaskier polny

Inna nazwa: jaskier odłogowy Jaskier polny jest gatunkiem rośliny z rodziny jaskrowatych. W stanie dzikim występuje w Azji, Europie i Afryce Północnej. W Polsce jest archeofitem (antropofit zadomowiony). Występuje na niżu oraz na pogórzu. Rośnie na polach, miedzach i ugorach. Preferuje gleby gliniaste i wapienne (roślina wapieniolubna). Jaskier polny jest chwastem zbożowym. Jest rośliną…
Read more

Pieris kwiecisty

Pieris kwiecisty jest  gatunek rośliny z rodziny wrzosowatych. Pochodzi z Ameryki Północnej. Jest w wielu krajach, również w Polsce, uprawiany jako roślina ozdobna. Roślina wieloletnia i nanofanerofit. Pieris kwitnie w kwietniu i maju. Cała roślina jest lekko trująca. Przy doustnym spożyciu powoduje wymioty, skurcze i…
Read more

Goryczka wąskolistna

Goryczka wąskolistna jest gatunkiem rośliny z rodziny goryczkowatych. Występuje w niemal całej Europie oraz na Kaukazie i części Syberii. W Polsce rozproszony na całym niżu, szczególnie w południowo-zachodniej i wschodniej części. Najliczniej występuje na przedpolu Karpat (Wyżyna Śląska i południowo-wschodnia część Kotliny Sandomierskiej). Na Słowacji występuje u…
Read more

Miłek wiosenny

Miłek wiosenny jest gatunkiem rośliny z rodziny jaskrowatych. Występuje w stanie dzikim na większości terytorium Europy oraz w Azji (Kaukaz, Zakaukazie i wschodnia Syberia). W Polsce można go spotkać na Wyżynie Lubelskiej i w Małopolsce (lokalnie na Pojezierzu Krajeńskim). Występuje na murawach kserotermicznych, wrzosowiskach, w borach sosnowych. Rośnie wyłącznie na podłożu wapiennym lub gipsowym. Jest byliną…
Read more

Miłek jesienny

Miłek jesienny jest gatunkiem rośliny rocznej z rodziny jaskrowatych. W stanie dzikim występuje w północnej Afryce, zachodniej Azji i w Europie. Został introdukowany do flory Ameryki Północnej. We florze Polski uznany za efemerofit. Jest rośliną trującą. Uprawa Najlepiej rośnie na słonecznym, ale osłoniętym od wiatru stanowisku, na wilgotnej, próchnicznej glebie. Rozmnaża…
Read more

Siwiec żółty

Siwiec żółty jest gatunkiem rośliny z rodziny makowatych. Rośnie dziko w Afryce Północnej, Zachodniej Azji i na znacznej części Europy (przede wszystkim nad morzem). W Polsce występuje tylko jako efemerofit (podano jego stanowisko z okolic Gdańska). Jest uprawiany w wielu krajach, również w Polsce. Siwiec  żółty…
Read more