Author Archive: ulrich

Kuklik pospolity

Kuklik pospolity jest gatunkiem rośliny wieloletniej, która należy do rodziny różowatych. Występuje w Afryce Północnej, Azji, Europie. Można go również spotkać w Australii i Nowej Zelandii. W Polsce jest pospolity na całym niżu i w niższych położeniach górskich. Rośnie pospolicie w lasach liściastych i mieszanych, zaroślach,…
Read more

Jaskier skalny

Jaskier skalny jest gatunkiem rośliny z rodziny jaskrowatych. Występuje w Karpatach. W Tatrach jest dość częsty. Siedliskiem tej rośliny są hale górskie, piargi, naskalne murawy, upłazy i szczeliny skalne. Występuje głównie na wapiennym podłożu. Jaskier skalny jest byliną. Kwitnie od maja do lipca i jest owadopylny. Jest rośliną trującą. Liczba chromosomów 2n= 16. Roślina umieszczona…
Read more

Jaskier polny

Inna nazwa: jaskier odłogowy Jaskier polny jest gatunkiem rośliny z rodziny jaskrowatych. W stanie dzikim występuje w Azji, Europie i Afryce Północnej. W Polsce jest archeofitem (antropofit zadomowiony). Występuje na niżu oraz na pogórzu. Rośnie na polach, miedzach i ugorach. Preferuje gleby gliniaste i wapienne (roślina wapieniolubna). Jaskier polny jest chwastem zbożowym. Jest rośliną…
Read more

Pieris kwiecisty

Pieris kwiecisty jest  gatunek rośliny z rodziny wrzosowatych. Pochodzi z Ameryki Północnej. Jest w wielu krajach, również w Polsce, uprawiany jako roślina ozdobna. Roślina wieloletnia i nanofanerofit. Pieris kwitnie w kwietniu i maju. Cała roślina jest lekko trująca. Przy doustnym spożyciu powoduje wymioty, skurcze i…
Read more

Goryczka wąskolistna

Goryczka wąskolistna jest gatunkiem rośliny z rodziny goryczkowatych. Występuje w niemal całej Europie oraz na Kaukazie i części Syberii. W Polsce rozproszony na całym niżu, szczególnie w południowo-zachodniej i wschodniej części. Najliczniej występuje na przedpolu Karpat (Wyżyna Śląska i południowo-wschodnia część Kotliny Sandomierskiej). Na Słowacji występuje u…
Read more

Miłek wiosenny

Miłek wiosenny jest gatunkiem rośliny z rodziny jaskrowatych. Występuje w stanie dzikim na większości terytorium Europy oraz w Azji (Kaukaz, Zakaukazie i wschodnia Syberia). W Polsce można go spotkać na Wyżynie Lubelskiej i w Małopolsce (lokalnie na Pojezierzu Krajeńskim). Występuje na murawach kserotermicznych, wrzosowiskach, w borach sosnowych. Rośnie wyłącznie na podłożu wapiennym lub gipsowym. Jest byliną…
Read more